Tartalomhoz ugrás

Páli Szent Vince Társaság

Rólunk
Magyarországi Szeretetszolgálata

Magyarországon önkéntes keresztény laikusokból 1864-ben, Sopronban alakult meg az első csoport A II. világháborúig több száz "Szent Vincés" dolgozott intenzíven. A történelem vihara azonban elsodorta az egyházhoz kötődő szervezeteket is. A rendszerváltás után nyílt lehetőség újra a karitatív munka folytatására. 1990-ben egy miskolci édesanya elindult beteg gyermekével Lourdesba, hogy a Szűzanya segítségét kérje súlyos beteg, mozgásképtelen fia gyógyulásához. Ott ismerkedett meg a francia Páli Szent Vince Szeretetszolgálat önkénteseivel, akik nagy szeretettel segítették, támogatták őket. Sajnos Zsolti nem gyógyult meg. 1991-ben bekövetkezett halála után az édesanya - Házi Józsefné - elhatározta, hogy teljesíti fia kívánságát, aki azt szerette volna, hogy Magyarországon is legyenek olyan önkéntesek, akik szeretettel és segítőkészséggel fordulnak a betegek, rászorulók felé, s az itteni emberek is részesei lehetnének a szeretetnek, törődésnek, amit tapasztalt Lourdesban. Gondozója, Pascal Pesneau bemutatta az édesanyát a világszervezet akkori főtitkárának, aki megbízta Háziné Katit a társaság magyarországi újjászervezésével. Ismerősökből, barátokból alakult meg az első csoport Miskolcon. 1992 decemberében az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő 16 fős csoportot, majd 1993 májusában a budapesti Szent Imre ifjúsági csoportot vették föl a Nemzetközi Főtanácsba Párizsban. Ezzel Magyarország újra tagja lett a szövetségnek. Házi Józsefné irányításával, Kovács László diósgyőri plébános úr lelki vezetésével elkezdődött a vincés munka.
A diósgyőri római katolikus plébánia használatba adta a Puskás Tivadar u. 4. szám alatti lepusztult, régi épületét, melyet belgiumi anyagi segítséggel, Háziné Kati rendkívüli szervező képességével és áldozatos munkájával, a vincés testvérek közreműködésével újjá varázsoltak. Találni kellett olyan szellemiségű embereket, akik nem csak segíteni, hanem szolgálni is tudnak. Egy vincés nem csak a testi szükségletekkel foglalkozik, nem csak segít, hanem a szelet kenyér odanyújtása mellett azon is fáradozik, hogy megnyerje a rászorulót Krisztusnak, és így az eljusson az örök üdvösségre. A hitből fakadó szolgálatot egyszerűen, alázatosan kell végezni, hogy azok, akiket szolgálnak, ne érezzék magukat megalázva vagy lebecsülve. A Szent Vince lelkisége szerint élő ember számára ez az út a tevékeny felebaráti szeretet útja. Az évek során egyre többen vettek részt az önkéntes karitatív munkában. A vincések elsőként vittek segítséget az árvíz sújtotta területekre, akár a Tiszán, akár Kárpátalján várták a kétségbeesett emberek az élelmiszert, tisztítószereket, meleg ruhát. Háziné Kati nem csak szervezte a gyűjtést és szállítást, hanem néhány vincéssel együtt személyesen kísérte a kamiont a hideg, téli időben a katasztrófa sújtotta, veszélyes területekre. – Miskolci kórházaknak műszereket, takarókat, az ellátás megkönnyítéséhez szükséges eszközöket adományozott a szeretetszolgálat. A Hospice-ba, kórházakba is bejárt néhány tag a betegekkel beszélgetni, imádkozni. A kórházi szolgálat a mai napig is működik.
Háziné Kati szívügye volt a mozgássérült gyermekek támogatása. Hangszereket vásárolt, zenetanulásukat elősegítette, tudta, milyen fontos szerepe van a zenének lelki fejlődésükre. Minden évben fia emlékére, jótékonysági hangversenyt szervezett, ahol a súlyosan sérült gyerekek is bemutathatták tudásukat. A bevételből a kórházban ápolt mozgássérült gyerekek kaptak életüket megkönnyítő műszereket, hangszereket, tanuláshoz szükséges eszközöket, játékokat, vagy a speciális nyaralásukat, kirándulásukat segítették a pénzzel. Ez a szép esemény hagyománnyá vált, azóta is minden évben megtartják a hangversenyt, akárcsak a gyermeknapi szeretetvendégséget, melyen szintén a mozgássérült gyerekek vesznek részt.
Háziné Kati tragikus halála után kritikus helyzetbe került a szeretetszolgálat, úgy látszott, hogy meg kell szüntetni. A sok imádság meghallgatásra talált, egy nagyobb összegű adomány lehetővé tette a folytatást. Bár Kati kedves személye, szeretete, kiváló szervező képessége azóta is hiányzik, a vincések töretlen hittel végzik tovább sokrétű munkájukat. Ma már 13 csoport működik az ország területén. Alsózsolcán, Budapesten, Körmenden, Mályiban, Miskolcon (6), Szendrőn, Szigetszentmiklóson, Szirmabesenyőn, összesen kétszáztíz taggal. Mindenütt a helyi adottságoknak megfelelően a csoportok döntik el, hogy náluk milyen segítségre van szükség. Körmenden kifizetik a szegény gyerekek étkeztetését, közüzemi díjakat, másutt árvaházat látogatnak, részt vesznek hajléktalan gondozásban. Van ahol a Karitásszal működnek együtt, vagy élelmiszerutalványt osztanak ki a rászorulók között. Közös jellemzője minden csoportnak, hogy betegeket látogatnak kórházban és otthon, lelki és testi segítséget nyújtanak időseknek, magányosoknak. Legtöbb helyen együttműködnek a plébániákkal, kölcsönösen segítik egymást és a Páli Szent Vince Társaság munkáját, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon vesznek részt. A szolgálat megkezdése előtt együtt imádkoznak a betérőkkel.
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata - Miskolc
Vissza a tartalomhoz