4. Páli Szent Vince Szeretetszolgálat Magyarországon.

Magyarországon önkéntes keresztény laikusokból 1864-ben, Sopronban alakult meg az első Konferencia. A II. világháborúig több száz "Szent Vincés" dolgozott intenzíven. A történelem vihara azonban elsodorta az egyházhoz kötődő szervezeteket is. A rendszerváltás után nyílt lehetőség újra a karitatív munka folytatására. 1990-ben egy miskolci édesanya elindult beteg gyermekével Lourdesba, hogy a Szűzanya segítségét kérje súlyos beteg, mozgásképtelen fia gyógyulásához. Ott ismerkedett meg a francia Páli Szent Vince Szeretetszolgálat önkénteseivel, akik nagy szeretettel segítették, támogatták őket. Sajnos Zsoltika nem gyógyult meg, 1991-ben bekövetkezett halála után az édesanya - Házi Józsefné - elhatározta, hogy teljesíti fia kívánságát, s Magyarországon is megszervezi a Páli Szent Vince szeretetszolgálatot. Azt szerette volna a fia, ha nálunk is megvalósul a lourdesi szellemiség, itt is lennének olyan önkéntesek, akik szeretettel és segítőkészséggel fordulnak a betegek, rászorulók felé, s az itteni emberek is részesei lehetnének a szeretetnek, törődésnek, amit tapasztalt Lourdesban. Gondozója, Pascal Pesneau bemutatta az édesanyát a világszervezet akkori főtitkárának, aki megbízta Háziné Katit a társaság magyarországi újjászervezésével. Ismerősökből, barátokból alakult meg az első Konferencia Miskolcon. 1992. decemberében az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő 16 fős csoportot, majd 1993. májusában a Szent Imre ifjúsági csoportot vették föl a Nemzetközi Főtanácsba. Ezzel Magyarország újra tagja lett a szervezetnek. Házi Józsefné irányításával, Kovács László diósgyőri plébános úr lelki vezetésével elkezdődött a vincés munka.

A diósgyőri római katolikus plébánia használatba adta a Puskás Tivadar u. 4. szám alatti lepusztult, régi épületét, melyet belgiumi anyagi segítséggel, Háziné Kati rendkívüli szervező képességével és áldozatos munkájával, a vincés testvérek közreműködésével újjá varázsoltak. Találni kellett olyan szellemiségű embereket, akik nem csak segíteni, hanem szolgálni is tudnak. Egy vincés nem csak a testi szükségletekkel foglalkozik, nem csak segít, hanem a szelet kenyér odanyújtása mellett azon is fáradozik, hogy megnyerje a rászorulót Krisztusnak, és így az eljusson az örök üdvösségre. A hitből fakadó szolgálat célja mindig Jézus Krisztus. Őt akarjuk szolgálni a rászorulóban. Mindezt egyszerűen, alázatosan kell végezni, hogy azok, akiket szolgálunk, ne érezzék magukat megalázva vagy lebecsülve. A szolgáló megbújik a szolgálat mögött. A Szent Vince lelkisége szerint élő ember számára ez az út a tevékeny felebaráti szeretet útja. Nagyon nehéz ilyennek lenni a mindennapokban, csak úgy lehetséges, ha segítséget kérünk attól, aki meghívott minket, hogy erre az útra lépjünk - Jézus Krisztustól. Az évek során egyre többen vettek részt az önkéntes karitatív munkában. A vincések elsőként vittek segítséget az árvíz sújtotta területekre, akár a Tiszán, akár Kárpátalján várták a kétségbeesett emberek az élelmiszert, tisztítószereket, meleg ruhát. Háziné Kati nem csak szervezte a gyűjtést és szállítást, hanem néhány vincéssel együtt személyesen kísérte a kamiont a hideg, téli síkos időben a katasztrófa sújtotta területre. Kórházakba, idősek otthonába műszereket, takarókat, az ellátás megkönnyítéséhez szükséges eszközöket adott a szeretetszolgálat.. Háziné Kati tragikus halála után kritikus helyzetbe került a szeretetszolgálat, úgy látszott, hogy meg kell szüntetni. Sokat imádkoztak a vincések segítségért, s meghallgatásra találtak. Egy nagyobb összegű adomány lehetővé tette, hogy tovább folytassák a Kati által megkezdett segítségnyújtást. Azóta is töretlen hittel végzik a vincések sokrétű munkájukat. Ma már 13 Konferencia (csoport) működik az ország területén. Alsózsolcán, Budapesten, Körmenden, Mérken, Miskolcon (6), Szendrőn, Szigetszentmiklóson, Szirmabesenyőn, összesen kétszáz taggal. Mindenütt a helyi adottságoknak megfelelően a csoportok döntik el, hogy náluk milyen segítségre van szükség. Van, ahol kifizetik a szegény gyerekek étkeztetését, közüzemi díjakat, másutt árvaházat látogatnak, részt vesznek hajléktalan gondozásban a Máltai Szeretetszolgálattal közösen. Mások a Karitász-szal működnek együtt, vagy élelmiszerutalványt osztanak ki a rászorulók között. Közös jellemzője minden csoportnak, hogy betegeket látogatnak kórházban és otthon, lelki és testi segítséget nyújtanak időseknek, magányosoknak. Mindenhol együttműködnek a plébániákkal, kölcsönösen segítik egymást, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon vesznek részt, munka előtt is imádkoznak, segítik a Nemzeti Tanács munkáját.

A miskolci csoportok legfőbb tevékenysége, hogy ruhákat, ágyneműt, bútorokat, egyéb háztartási cikkeket gyűjtenek a plébániák, vállalkozók, kereskedők segítségével, majd kiosztják a szegények, rászorulók között. Minden kedden ügyeletet tartanak a vincés házban, ahol vajas kenyérrel, teával várják a betérőket, és a konkrét segítségen kívül elbeszélgetnek velük, meghallgatják örömüket, bánatukat. Ilyenkor rendszerint 50-60 ember keresi föl a szeretetszolgálatot. Sokan az imádság, éneklés miatt jönnek, egyesek könnyes szemmel hallgatják az evangéliumot és a hozzáfűzött elmélkedést. Az anyagi lehetőségekhez képest élelmiszert is adnak az éhezőknek, és esetenként kiváltják gyógyszerüket. Sajnos sokkal több a rászoruló, mint amennyin segíteni tudnak. Az anyagi forrást adományokból biztosítják, figyelik a pályázati lehetőségeket, néha külföldi testvér csoportok is küldenek pénzt. Katolikus, református, evangélikus óvodák, iskolák, gyűjtenek játékot, könyveket, ruhát a szegény gyerekek részére.

Karácsonykor a templomokban tartós élelmiszert kérnek a hívektől, akiknek adományából több száz élelmiszer csomagot tudnak összeállítani és kiosztani.
A gyerekeknek játékkal, édességgel kedveskednek. Sok-sok családnak tudtak bútort, szőnyeget, hűtőszekrényt, TV-t adni. A legszegényebb borsodi falvakból jönnek a polgármesterek és nagy mennyiségű ruhát visznek szegényeiknek.

A Páli Szent Vince szeretetszolgálat, a kezdetektől fogva támogatja a mozgássérült gyermekeket. Hangszereket vásároltak és terápiás zeneoktatásukat finanszírozzák. Minden évben megrendezik a "Gyermekek a gyermekekért" jótékonysági hangversenyt a mozgássérült gyermekek javára a Szent Anna templomban, melyen a környékbeli vincések is tevékenyen részt vesznek. A színvonalas koncertet az Egressy Béni Zeneiskola növendékei adják, tanáraik közreműködésével. Ilyenkor a sérült gyermekek is bemutatják tudásukat. Látszik, igyekezettel készültek és hogy milyen sokat jelent nekik a zenélés. A bevételt teljes egészében a GYEK-ben ápolt mozgássérült gyerekek kapják meg, melyből nyaralásukat fedezik, vagy az életüket megkönnyítő műszert vesznek nekik. A mozgássérült gyerekeket látják vendégül a vincések minden évben a gyermeknapon. Szendviccsel, süteménnyel várják őket, mindegyiküknek ajándékot, adnak. A játékokat jólelkű adományozók segítségével gyűjtik össze. Ilyenkor a gyerekek műsorral kedveskednek a vincéseknek, amely nagyon megható. Lelki feltöltődést jelent minden vincésnek a kedves, szeretettől sugárzó összejövetel. A szeretetszolgálat tagjai évek óta részt vesznek a Tüskevár óvoda rendezvényein, ahol a Down-szindrómás gyerekeket nevelik, s a szegény gyerekek családját élelmiszerrel, ruhával támogatják, játékokat visznek nekik.

A mindennapi vincés szolgálatban gyakran tapasztalják a kezdeti lelkesedés hanyatlását, az elfáradást, fásultságot. Az ima és a szentáldozás az, ahol a kegyelmet megkaphatják, ahol újra feltöltődhetnek, de segít a közösség ereje is. Az egyes tagokból nem akkor lesz közösség, amikor együtt tudnak szolgálni, hanem akkor, amikor tudnak figyelni a másik vincésre, együtt tudnak imádkozni, kialakul a barátság egymás között. Egy vincésnek ugyanakkora erőt kell fordítani a szolgálatban résztvevő társának megismerésére, mint a szegények szolgálatára. Ezért a szeretetszolgálat tagjai nem csak közös lelkigyakorlatokon vesznek részt, nem csak közösen imádkoznak, hanem rendszeresen tartanak összejöveteleket, megünneplik a névnapokat, fehér asztalnál is elbeszélgetnek egymással nyugodt körülmények között. Ilyenkor erősödik a közösségi szellem, erőre kap a csüggedő, s megújult szeretettel tudnak a rászorulókhoz fordulni.

Páli Szent Vince gondolatai kísérik őket: "Én soha nem gondoltam hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett."

 

Kérjük támogassa működésünket adója 1%-ával!

 

Adószám: 18410985-1-05

image