Tartalomhoz ugrás

Aktuális

A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata
3534.Miskolc,Árpád u 2.                                                                                                               
 
Email: palisztvince@freemail.hu
 
Honlap: www.paliszentvinceszeretetszolgalat.hu                                
 
Telefon:  +36 30 4515 774,   +36 70 773 4114   

PÁLYÁZATOT   hirdet az alábbi tisztségek betöltésére:
Elnök      
2 fő  Alelnök
Gazdasági vezető
Titkár
Felügyelő bizottság elnöke
2 fő Felügyelő bizottsági tag
Pályázati feltételek:
 
Iskolai végzettség: minimum érettségi
 
A Szeretetszolgálat munkájának, alapszabályainak ismerete
/a honlapon, valamint a Szeretetszolgálat székhelyén megtekinthető./
 
Számítógép kezelésének alapfokú ismerete.
Jó kommunikációs készség.
 
Gazdasági vezető tisztségének betöltéséhez:
pénzügyi elszámolási és bevallási szabályok ismerete szükséges.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 22.
 
Pályázni a megjelölt email címen, postai úton levélben lehet, rövid önéletrajzzal.
 
A pályázatokat a közgyűlés bírálja és fogadja el.
 
A megválasztott tisztségviselők mandátuma 2 évre szól.
 
Dr.Nagy Katalin                                                                                                                               
 elnök              


Bihari Ferenc búcsuztatása

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
 
 
Isten gondviselő akaratában megnyugodva állok itt Bihari Ferenc hamvainak ravatalánál,
a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat képviseletében.
 
"Szép kort " ért meg mondja a köznyelv. 94 év. Született a 20. században, meghalt a
21. században. Szenvedte a történelem nehézségeit és élte a földi élet örömeit.
a Jóistenbe vetett hittel .
 
Amit mi ismerünk földi életéből, szerető családja és a Szeretetszolgálat 30 éves
fennállása alatt tőle kapott támogatás.
.Alapítója , de fizikai és lelki támogatást nyújtó tagja volt a szolgálatnak, különösen is
2002- 2011 között mikor Katika , Bihari Ferencné volt a Szeretetszolgálat elnöke.
Köszönetet mondunk, hogy ismertünk, és szerethettünk egyedi humorodat
élvezhettük. Köszönjük,hogy személyeddel,  munkáddal erősítetted a Szeretetszolgálatot.
 
Mi keresztények a feltámadásba vetett hittel búcsúzunk a földi élettől, azzal a reménnyel,
hogy Isten irgalmából az égi , az örök  hazában kapsz lakhelyet ahol találkozunk a végső napon
 
Legyen áldott emléked!
 
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata - Miskolc
Vissza a tartalomhoz