Tartalomhoz ugrás

AktuálisM E G H Í V Ó
Kedves Vincés Testvérek!
Szeretettel hívunk és várunk benneteket a 2019. évi vezetőség választó közgyűlésünkre.
Mint tudjátok idén lejár az elnök és a vezetőség 4 évre szóló mandátuma.
Új vezetőséget kell választani, ezért nagyon fontos mindnyájatok megjelenése.
Időpont:  2019. április 27. szombat, 10 óra 00 perc
Helyszín: Diósgyőri Római Katolikus Plébánia Közösségi Terme
                Miskolc, Puskás Tivadar u. 1.
Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel a közgyűlést
10.30 órától folytatjuk, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Napirendi pontok:
1.) Köszöntés, ima
2.) A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyére javaslat, a napirendi pontok elfogadása. A szavazatszámláló bizottság kijelölése.
3.) Beszámoló a Szeretetszolgálat négyévi munkájáról (Dr. Nagy Katalin)
4.) Gazdasági beszámoló (Szép Józsefné)
5.) A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója (Bécser Péter)
6.) Kiegészítések, hozzászólások
7.) A beszámolók elfogadása
8.) A pályázati kiírás és a beérkezett pályázatok ismertetése
9.) A pályázók bemutatkozása
10.)VEZETŐSÉG VÁLASZTÁS (az elnök választása titkos szavazással, más jelöltek választása nyílt szavazással történik)
11.) Szavazatszámlálás          -SZÜNET-
12.) Eredményhirdetés, hozzászólás
13.) Egyebek
14.) Záró ima
Szeretettel kérlek benneteket, minél nagyobb számban gyertek el a közgyűlésre.
Miskolc, 2019. április 10.
                                           
                                                         Tisztelettel:
                                                                             Dr. Nagy Katalin
    

Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata - Miskolc
Vissza a tartalomhoz